Med ett elektroniskt passersystem får både du och dina besökare enklare tillträde och mer säkerhet på köpet. Om du har många personer som rör sig i företagets lokaler eller levererar till företaget kan ett passersystem vara särskilt bra att installera. Det kan dessutom integreras med övriga säkerhetssystem i byggnaden.

Sectragons elektroniska passersystem är superbt att bygga ihop med andra system som redan finns i byggnaden. På så sätt kan du uppgradera, uppdatera och få nya möjligheter till utökad säkerhet.

Passersystemets funktioner

passersystemFör att ta dig in och ut ur ett rum, lokal eller byggnad kan du installera passersystem. Elektroniska passersystem ger med en speciell tagg eller en personlig kod tillträde till rum dit obehöriga inte får äga åtkomst. Många moderna passersystem lägger även märke till iris eller fingeravtryck för dem som har rätt att gå in och öppnar därför dörrarna när man lägger handen på avläsningsfunktionen eller liknande.

Rummen till vilka passersystemet ska installeras kan vara olika. Det kan till exempel vara en lokal där värdefull information och data förvaras, det kan vara en plats där man utvecklar biologiska medel som absolut inte får komma i fel händer eller det kan röra sig om inventarier och tillgångar som företaget har som man inte vill ska försvinna eller bli stulna eller förstörda.

Passersystem med övervakning och larm

Vore det inte bra att ha olika säkerhetsfunktioner i ett enda system istället för att växla mellan det ena eller det andra? Dagens moderna och uppgraderade passersystem låter både larm och övervakningskameror sättas ihop och installeras tillsammans. Det kan vara smart att ha övervakningskameror precis vid passersystemet samt ha ett larm hopkopplat med hela systemlösningen. Du kan dessutom installera rökdetektorer inne i lokalen om det mot all förmodan skulle ske ett inbrott. Allt för att avskräcka tjuven från att någonsin komma tillbaka igen. Låt en larm-och säkerhetstekniker komma ut till dig och installera det bästa inom säkerhet!