Jämställda arbetsplatser är något som alla vill ha. Det kan dock vara svårt att uppnå och många tror att deras arbetsplats är mer jämställd än vad den är. Med några enkla tips kan du dock snabbt se hur jämställt ditt arbete är och se vad som kan ändras.

Med hjälp av lönekartläggning, antal anställa och andra viktiga faktorer kan du se hur jämställd din arbetsplats är. Många tror att de arbetar på en mer jämställd arbetsplats än vad den faktiskt är. Det faktum att Sverige är känt som ett av de mest jämställd landen i världen kan vara missvisande. Många tror att denna fakta gäller överallt, inkluderat deras egna arbetsplats. Många företag har dock långt kvar för att bli en jämställd arbetsplats. Alldeles för många företag har endast män i sin styrelse, endast manlig alldeles för stora skillnader i lön. Hur jämställt är egentligen ditt jobb?

Är din arbetsplats jämställd?

Att arbeta på en jämställd arbetsplats är bra för teamandan. För att få en harmonisk arbetsgrupp är det bra att ha lika många män som kvinnor. Dessutom sprider jämställdhet på arbetsplatsen positivitet och gör anställda på gott humör. Om du tycker att du arbetar på en ojämställd arbetsplats bör du ta upp detta med din chef. Det finns många saker som kan ändras för att få mer jämställdhet.

  • Lika lön för lika arbete
  • Anställa mer kvinnor
  • Mer kvinnor i styrelsen
  • Synliggörande

Något som är viktigt för jämställdhet är att ge lika lön för lika arbete. Män och kvinnor som har samma position och arbetsuppgifter ska få samma summa i lönebeskedet. Det är även viktigt att ha samma andel kvinnor som män på en arbetsplats för att den ska vara jämställd. Oftast är det kvinnor som saknas och arbetsplatser blir därför mansdominerade. Att anställa fler kvinnor på såväl arbetsplatser som i styrelser är viktigt. För att få en mer jämställd arbetsplats är det också viktigt att arbeta med synliggörande. Kvinnor måste få ta samma plats som män gör. Vid möten ska alla få ha ordet under lika lång tid, oavsett om det är en man eller kvinna som pratar. Allas åsikter ska även tas hänsyn till och räknas.