Världen har de senaste åren digitaliserats allt mer men vi har fortfarande en lång väg att gå, och speciellt företagen. Svenska företag är generellt rätt långt efter i digitaliseringen och många vill bli mer digitala men vet helt enkelt inte hur.

kontor-arbetsplats-dator

I Dagens Industri kan man läsa att tidningen samlat en rad experter för att ge förslag på hur ett företag kan åstadkomma en digital förändring. Ett tips som man ger är att se till det egna företaget och hur det är uppbyggt. Alla företag har nämligen inte förutsättningarna att bli helt digitala i sitt arbete direkt men de flesta kan på något sätt bli mer digitaliserade och därmed mer effektiva. Exempelvis kan det handla om att göra själva processen som företaget arbetar med digital, alternativt kommunikationen eller andra viktiga bitar. När man länge varit ett analogt företag kan det vara svårt att gå över till det digitala men det kan underlättas genom att till exempel anställa nya personer med de kompetenserna.

Inte papperslösa än

Har man problem med att genomföra en digital förändring på företaget kan en bra början vara att helt digitalisera de administrativa delarna. Här är det relativt enkelt att gå till mer digitala arbetssätt med exempelvis registreringar via internet eller mobila växellösningar. Och digitala lösningar på kontor och i administration gör ofta att kunder mer sällan behöver besöka kontoren, vilket innebär att man kan dra in på sådant som mötesrum och receptioner. Men när det kommer till att digitaliseringen skapar ett papperslöst kontor, har de flesta företag en bit kvar att gå. På idg.se kan man läsa att även de mest digitaliserade kontoren fortfarande använder papper, även om de har alla möjligheter i världen att inte göra det. Färsk statistik visar att de svenska kontoren konsumerade 284 000 ton papper förra året. Det är däremot så att all typ av papperskonsumtion minskar och att vi inte alls använder papper på samma sätt som tidigare.

Små företag halkar efter kontor-arbeide

Tittar man på vilken typ av företag som kommit längst i digitaliseringen, är det framförallt lite större företag som ligger i framkant. Här kan man läsa att små bolag halkar efter lite i digitaliseringen. En undersökning som gjorts visar att de svenska företagen lider av en digital ångest. Den visar även att hela 70 procent av de tillfrågade företagen anser att de måste agera nu för att ta vara på digitaliseringens möjligheter men att bara 17 procent av dessa vet hur de ska göra. Vilken typ av digitaliseringen som företagen hunnit åstadkomma varierar från företag till företag men det handlar oftast om saker som:

  • Automatisering.
  • Användaranpassade gränssnitt.
  • Robotisering.

De allra nyaste teknikerna som big data, 3D-printing och artificiell intelligens är det bara ett fåtal av företagen som hunnit tillämpa. Men att man gör det är superviktigt, dels för att kunna stå sig i konkurrensen men också för att göra Sverige till en ledande digital nation.