Arbetsmiljö är ett omdiskuterat ämne och innefattar faktiskt inte bara hur stämningen är på kontoret. Det handlar även om att kontoret ska vara utformat på ett sätt som får dig att må bra. Du ska kunna känna dig meningsfull i sammanhanget på din arbetsplats. Men tyvärr är det många arbetsplatser som har brister inom detta, vilket gör att de anställda blir lidande.

Både hjärna, kropp och sinne behöver stimulans och balans för att du ska kunna må bra på jobbet, och det är många faktorer som spelar stor roll i hur trivseln och arbetsmiljön på ett kontor är. Detta är något som arbetsmiljöverket hela tiden strävar mot, men tyvärr är mångas arbetsmiljö under all kritik. Det gäller att det blir en större statlig satsning, och att både chefer och anställda ska veta hur du bidrar till och är med och påverkar en bättre arbetsmiljö på kontoret.

Kontoret påverkar välmåendetteam

Ett kontor måste vara smart planerat för att de anställda ska må bra. Du ska kunna hitta lugn och ro på kontoret, samtidigt som det ska vara gemensam kreativ miljö. Dessutom är det inte bara viktigt att skapa en bra plats från det i grunden, det gäller också att underhålla arbetsplatsen. Kontakta ett städföretag Stockholm för företagets räkning och se till så att kontoret hålls rent och snyggt för syns skull, men också för att de anställda inte ska jobba på en smutsig plats där bakterier frodas. I Dagens Nyheter kan du läsa om aktivitetsbaserade kontor, som genom sin utformning får de anställda att må bättre och prestera bättre på jobbet. Där ska det finnas bland annat tysta zoner, gemensamma ytor, projektytor, konferensrum och strategiskt utplacerade kaffemaskiner som underlättar för möten och dylikt. Detta underlättar det dagliga arbetet för kontorsarbetande, bidrar till bättre arbetsmiljö och minskar risken för stressrelaterade sjukskrivningar.

Skapa en friskare stämning

Det är viktigt att försöka skapa en friskare stämning på jobbet, enligt ett inslag från Sveriges Radio. För att uppnå det måste du som anställd kunna känna känsla av sammanhang, där du som anställd är en del av arbetsplatsen. Det handlar om att som företag hela tiden jobba utifrån dessa punkter:

  • Begriplighet – där information, struktur och tydlighet på arbetsplatsen är a och o.
  • Hanterbarhet – Där du som anställd har möjlighet att påverka och rikta innehåll och utvecklas inom arbetet.
  • Meningsfullhet – att arbetsplatsen genomsyrar av engagemang, socialt samspel och kommunikation.

Vad kan du själv göra för att påverkaoffice

Det största makten ligger i händerna på chefer och staten, men som anställd på ett företag finns det mycket du kan göra för att påverka arbetsmiljön. Du behöver själv känna att det du gör på jobbet är av värde, och det du gör är viktigt och gör skillnad för andra. Det är viktigt att trivas på arbetsplatsen. Det du själv kan göra är att påverka arbetsmiljön är att ta eget ansvar. Det du gör själv smittar av sig på andra. Fundera över din inställning på jobbet och hur du själv vill att din arbetsdag ska bli. Det betyder inte att du behöver vara överdrivet glad hela tiden, det är helt okej att vara neutral i sitt förhållningssätt. Vilka signaler och energier sänder du ut till din omgivning?