Löneskillnader mellan män och kvinnor i företag och organisationer är fortfarande är realitet i Sverige, liksom i andra länder. Men det finns sätt att komma närmare en lösning på problemet.

 

Det blir allt viktigare för företag och organisationer att arbeta aktivt för jämställdhet. Ett sätt att säkra detta arbete är att uppfylla lagkravet som finns kring lönekartläggning genom att använda en mjukvara som på ett snabbt och smart sätt tar fram siffror på hur lönerna ligger till i organisationen. På pihr.se kan du läsa mer om Europas mest effektiva verktyg för lönekartläggning.

 

Utmaningen med att jämna ut löneskillnader

 

I Frankrike har företag och organisationer börjat ta till datorer för att jämna ut löneskillnader. I Dagens Nyheter går det att läsa om hur franska företag kommer få tre år på sig att få bort löneskillnader mellan män och kvinnor och vid misslyckande blir det böter. I landet tjänar nämligen män hela 9 procent mer än kvinnor i genomsnitt, trots att det snart är 50 år sedan lika lön för lika arbete varit lagstadgat.

 

Sverige har stort lönegap mellan kvinnor och män

 

I Sverige är lönegapet mellan könen ännu högre än i Frankrike. Enligt en artikel i Metro är löneskillnaden hela 12 procent och kvinnor jobbar gratis 58 minuter om dagen, enligt färska siffror. Mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade. Sedan jobbar kvinnor mer deltid, tar längre föräldraledighet och stannar hemma med sjuka barn mer än i jämförelse med vad män gör. Tar man hänsyn till dessa fakta så blir löneskillnaderna ännu högre. Samtidigt går det att läsa i SVT att löneskillnaden sakta men säkert minskar men att män trots det tjänar mer än 4 000 kronor mer än kvinnorna, varje månad. Rätt så orättvist med andra ord, men det finns sätt för företag och organisationer att motverka detta. De senaste tio åren har lönegapet minskat med 4,3 procentenheter, men det går ännu för långsamt fram. Mer om detta här.