Det är många som använder sig av snabba lån när privatekonomin sätts i gungning. Något som kan leda till att de hamnar i en lånefälla. Men vilket ansvar har låneföretagen för att värna om konsumentens intressen, och vilka regler finns det för marknadsföring av snabba lån?

Ibland är ett snabbt lån den enda möjliga vägen ur ekonomisk knipa. Det blir vanligare och vanligare med smslån i Sverige. Och bara under ett år mottog kronofogden över 16 000 ärenden som var relaterade till olika former av snabba lån. Vad är det som lockar dessa människor? Är de välinformerade konsumenter, eller är de förda bakom ljuset?

Redan för några år sedan ställde Konsumentverket 11 låneföretag mot väggen, med klagomål på att de snabba lånen marknadsfördes som oproblematiska och räntefria. Något som strider mot marknadsföringslagen. Man ansåg att den positivt betonade marknadsföringen av räntan gick emot god sed, och hävdade att:

Marknadsföring av kredit bör i princip vara neutral i den meningen att den bör överlåta åt konsumenten själv att avgöra i vad mån krediten är förmånlig för honom eller henne – Konsumentverket

Nya regler för SMS-lån

Sedan dess har en del hänt. Och i samband med regeringens förslag om räntetak på snabblån föreslog man även att reglera sättet som låneföretagen marknadsför sina tjänster. Tanken är att marknadsföringen ska ta större hänsyn till de risker som konsumentkredit kan innebära och att inte locka konsumenter till oöverlagda beslut. Denna lagändring kommer i så fall att träda i kraft den i början av september 2018.

Om du vill lära dig mer om vad som står i marknadsföringslagen kan du göra det här.