Svenska företag har börjat ta ett nytt steg när det kommer till marknadsföring i butik. De har nämligen börjat kommunicera med folk genom dofter, vilket visat sig spela in mycket i hur vi handlar.

lukta-dofta-blomma

Att det är viktigt att synas på nätet och marknadsföra sig där har vi fått höra vikten av mycket de senaste året. Men bara för att det blir allt viktigare för företag att leta sig ut på nätet, betyder inte det att man bör sluta marknadsföra produkterna i den fysiska butiken. Att man skyltar bra och att man tänker strategiskt när man exponerar varor är minst lika viktigt i dag som för ett antal år sedan. Det är nämligen så att vi fortfarande gör de flesta av våra inköp i den fysiska butiken och om något så borde vi faktiskt satsa ännu mer där. Amerikanerna är exempelvis mycket bättre än svenskarna på att ta vara på möjligheterna som finns i butiker, men vi svenskar börjar bli allt bättre på detta.

Doftmarknadsföring det nya

Ett exempel på en typ av marknadsföring i butik som man använder sig mycket av i USA och som man börjat anamma allt mer i Sverige är doftmarknadsföring. På Svts hemsida kan man läsa om att allt fler företag börjat sätta upp doftmaskiner i sina butiker som parfymerar inomhusluften. Målet med detta är att kunderna ska handla mer genom att få en positiv upplevelse av doften. Luktsinnet är nämligen en emotionell kommunikationskanal som går direkt in i våra hjärnor, utan något som helst filter. Vi börjar helt enkelt tänka på något speciellt när vi känner en doft, utan att ens tänka på det.

Bullar, tobak och nytvättat

Några vanliga typer av doftmaskiner som företagen använder sig av är maskiner med doft av bullar, nytvättat och tobak. Bulldoften ska få en att bli sugen på att köpa bullar eller bröd, nytvättat ska få en att känna att varorna i butiken är fräscha och tobaksdoften ska få en att känna att affären är exklusiv eller vuxen. Och just på grund av att luktsinnet är ett så viktigt sinne och kan få oss köpsugna, börjar alltså företagen satsa allt mer på detta.