För att anställda på ett kontor ska trivas behöver utrymmet planeras efter hur många som arbetar på samma arbetsplats. Det är viktigt att lokalerna som används känns proportionerligt stora gentemot antalet människor som rör sig i rummen och i korridorerna. För ett välmående bland personalen bör det finnas möjlighet att äta, pausa och sköta sin personliga hygien.

På många kontor är pentryn eller andra personalutrymmen en central och viktig plats. De flesta anställda anser att kaffemaskin är viktigt och för många en absolut nödvändighet. Kaffemaskinen ger en möjlighet att snabbt ladda batterierna och för många att ta en behövlig paus. Det är bra om det finns väl tilltaget ljusinsläpp i personalutrymmena, eftersom många annars går miste om det lilla ljus vi har på vinterhalvåret. Mer informella och mjuka stolar är att föredra i de utrymmen som är tänkta till vila och paus i arbetet.

Specialutrymmen

Det blir allt vanligare att anställda efterfrågar möjligheten att kunna duscha på arbetsplatsen. Många försöker klämma in sin träning genom att springa eller cykla till jobbet och en lyhörd arbetsgivare är givetvis med på noterna. Betalningen blir enligt forskning piggare anställda med mindre sjukfrånvaro. Ett särskilt vilorum med möjlighet att stänga om sig och släcka ned, kan vara bra om någon insjuknar. Likaså kan det underlätta för den som återkommer till arbete ifrån långvarig sjukdom, att ha någonstans att till en början kunna ta igen sig.

Ljudakustik

I kontorslandskap är det viktigt att akustiken är i god balans. Buller och lågfrekvent ihållande ljud tröttar ut den mänskliga hjärnan. Akustikplattor och textiler kan råda bot på problemen. Det finns plattor som är designade för att också visuellt öka trivselfaktorn. Även växter hjälper till att harmonisera ljudbilden. Större arrangemang med växter och mindre träd hjälper även till att öka på den visuella trivselfaktorn.

Enligt undersökningar visar det sig att nio av tio anställda anser att arbetsmiljön är det viktigaste på en arbetsplats. En arbetsgivare som går ett steg längre än vad arbetsmiljöverket kräver och ser till att medarbetarna är nöjda har också större möjlighet att både behålla och locka till sig den bästa personalen.