En styrelse är ett viktigt bollplank och hjälper ledningsgruppen att lyfta blicken när det behövs. Att sätta ihop en professionell styrelse är dock inte särskilt lätt. Styrelseledamöterna ska ha rätt kompetens och måste bestå av en mix av olika egenskaper och bakgrunder. Det bästa är att ta hjälp av en rekryteringsexpert som är specialiserad på just styrelser och ledningsgrupper.

Är det dags att rekrytera professionell kompetens till företagets styrelse? Då är det viktigt att se till att få en bra blandning av bakgrund, erfarenheter och kompetens. En rätt sammansatt styrelse kan vara en viktig framgångsfaktor för ditt företag. Det är dock svårt att på egen hand sätta ihop en dynamisk styrelse som speglar målgruppen. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på och hur du går tillväga.

Ta hjälp av en utomstående rekryteringsexpert

En bra styrelse kan vara avgörande för företagets framgång. Styrelsen kan vara ett viktigt bollplank och ger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv. Det är dock viktigt att styrelsen består av olika, men relevanta kompetenser för företaget. Att få in rätt personer till styrelsen är lättare sagt än gjort. Genom att ta hjälp av en utomstående rekryteringsfirma som https://wesgroup.se/styrelserekrytering/ ökar chanserna att sätta ihop en styrelse med varierad kompetens som passar målgruppen. Wes har över 10 års erfarenhet av professionella styrelsetillsättningar. Med ett stort nätverk och en innovativ och modern rekryteringsmetod har de hjälpt många företag att hitta en kompetent och diversifierad styrelsesammansättning. Wes är experter på att rekrytera styrelser med mångfald i såväl börsnoterade bolag som snabbväxande tillväxtbolag.

Olika kompetens & perspektiv

En variation av kompetenser och bakgrunder är avgörande för att få hop en bra styrelse. De senaste åren har allt fler bolag insett betydelsen av jämställda styrelser som består både av män och kvinnor. Däremot är det fortfarande få styrelsemedlemmar som har utländsk bakrund i de svenska storbolagen. Styrelsen bör bestå av följande:

  • Kvinnor och män
  • En eller flera personer med utländsk bakgrund
  • Personer med olika erfarenheter

Variation är viktigt för bolagets tillväxt, oavsett företagets storlek. Storbolag, småföretag och startups har alla nytta av mångfald inom företaget. Det finns mycket som tyder på att mångfald leder till mer framgångsrika bolag. Olikheter är en styrka som gör att styrelsen bättre kan förstå bolagets såväl som omvärldens utmaningar.